Inhoud pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 4: Mysteries Signalen

 Mysteries > Signalen

 Intro 4

Signalen uit het Stenen Tijdperk

Erich von Däniken, 1992 - Uitgever: Luitingh B.V.
ISBN 90 245 1837 7

Appreciatie:(A. Van Rompuy)

Bij het horen van de naam von Däniken haken vele mensen lachend af... 

We zijn niet verplicht von Däniken's theorieën over buitenaardse inmenging te geloven. Zijn boeken brengen ons wel in contact met plaatsen die andere auteurs negeren...
Wetenschappers én ernstige onderzoekers verwerpen het werk en de ideeën van Von Däniken.
Helaas stellen bijna alle bibliotheken zijn werk ter beschikking...

Zelf beschouw ik het werk van von Däniken als een leuke denkoefening. Toch erger ik me veelal aan zijn redeneringen en aan de manier waarop hij 'door de tijd springt' en plaatsen uit verschillende tijdperken met elkaar in verband brengt...

Enkele bedenkingen

Newgrange: (p.13-32)

Op zijn typerende cynische wijze tracht von Däniken de 'algemeen aanvaarde' stelling dat Newgrange een 'graftombe' is, te ontkrachten. Tal van onderzoekers hebben echter aangetoond dat Newgrange een cultusplaats en observatorium was, deel uitmakend van een groter geheel (Dowth, Knowth...), dus niet zomaar een graftombe. Waarschijnlijk werden er (as)resten van overledenen tijdelijk bewaard, mogelijk in verband met een geloof in reïncarnatie...

Erich von Däniken doet ook zeer smalend over het idee dat de mensen uit het stenen tijdperk in staat waren dergelijk monument zelf te ontwerpen, ze kregen ongetwijfeld hulp van 'buitenaf'...
Newgrange is ontegensprekelijk een bouwkundig meesterwerk. De constructie ervan zal wel de nodige planning vereist hebben. Hierbij moeten we onder ogen houden dat de mensen 5000 jaar geleden over dezelfde herseninhoud en capaciteiten beschikten als de hedendaagse mens. Toen ze Newgrange en de nabij gelegen monumenten bouwden, beschikten deze mensen reeds over een lange traditie van astronomische waarnemingen (zon en maan).

Enkele citaten

De geboorte van techniek?:(p.63 e.v.)

(p. 66) "... terwijl de megalithische mens van de ene op de andere dag verstand kreeg van astronomie, geometrie en wiskunde,..."
(p.67.) " de theorie dat deze kennis niet plotseling maar heel geleidelijk is ontstaan en van de ene op de andere generatie werd overgedragen wordt door de stenen bewijzen weerlegd. Er bestond immers nog geen schrift, er waren geen bibliotheken om kennis te verbreiden, en evenmin zijn er ooit bewijzen gevonden dat er in die tijd 'geleerden' rondreisden om ervaringen uit te wisselen. De mensen uit de steentijd kwamen dus aan hun kennis zoals een maagd aan een kind."...(???)

Mijn repliek:

Onderzoek, van bijvoorbeeld van de site van Loughcrew, toont aan dat er wel een geleidelijke evolutie zat in de bouw van megalithische monumenten.

Het ontbreken van schrift aanbrengen als argument voor de onmogelijkheid van het doorgeven van complexe informatie, is vrij kortzichtig. De mohammedanen geven al generaties lang mondeling de inhoud van hun Heilige Schrift door. Ze beschouwen dit als betrouwbaarder dan het maken van schriftelijke kopieën...
De raadselachtige tekeningen en motieven in tal van megalithische monumenten kunnen we beschouwen als een 'primitieve bibliotheek'...

Dat er in die tijd 'geleerden' rondreisden om ervaringen uit te wisselen kunnen we inderdaad niet bewijzen. Toch zijn er voldoende aanwijzingen die aantonen dat de megalithische mens over grote afstand kon reizen, en dat het goede zeevaarders waren. Dat hierbij informatie werd uitgewisseld lijkt me vanzelfsprekend...

Uit 'Wikipedia':

"Von Däniken past in een traditie van archeologen en historici die tegen de stroom in vasthouden aan hun eigen, sterk afwijkende beeld van de gangbare theorie en daarbij door gevierde wetenschappers worden bestreden."

Zie ook skepp.be:

http://skepp.be/nl/buitenaards-leven-complotten/buitenaards-al-te-menselijk#.VNNxC8t0zb0

Enkele sitaten overgenomen uit volgende website:

http://www.jasoncolavito.com/erich-von-daumlniken.html

Personal Life
• At age 19 he received a four-month suspended sentence for theft
• In 1970 he was convicted of fraud for embezzling $130,000 to finance research for Chariots
• A court psychiatrist diagnosed him as a pathological liar

Professional Problems
• He agreed to a legal settlement to give credit to Jacques Bergier, Louis Pauwels, Robert Charroux, and other authors who accused him of stealing their work without credit
• In 1974, he admitted to fabricating evidence in his works, including the secret alien cave in Ecuador, claiming that he was merely exercising poetic license for dramatic effect
• When confronted with claims that cannot be supported by proof, such as the claim that aliens invented the banana, von Däniken resorts to claiming his claims are “jokes”
•He routinely self-plagiarizes in his books, reprinting entire pages or chapters of earlier books, with minor modifications, and claiming it as new work.

 

Terug naar boven - Mysteries (overzicht)

 
   
     

Publicatiedatum pagina: 30 oktober 2008 - laatste bewerking 5 februari 2015

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be