Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap - EN Link to English intro

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Wéris (België)
Megasites > Wéris - Dolmen Wéris - Dolmen Oppagne - Menhirs - Legendestenen - Museum
  Volgende
 

Dolmen Oppagne (Wéris II)

Zuidelijke dolmen (Oppagne)
 Zuidelijke dolmen - Oppagne (Wéris II)

De boogvormige opening (patrijspoort) in de afsluitende steen
maakt deze dolmen zeer speciaal.

Zuidelijke dolmen (Oppagne) - Binnen in
Zuidelijke dolmen (Oppagne) - Binnenin

Binnen in de dolmen is er zeer weinig ruimte tussen de stenen vloer en de dekstenen...

Zuidelijke dolmen (Oppagne)
Zuidelijke dolmen -Oppagne

Opvallend is de steen die achter de dolmen ligt. Dit treft men enkel aan bij dolmen in Wallonië. Uiteraard kan men slechts gissen naar doel en betekenis van deze steen.

 

'Terug naar boven'   -   Menhirs (= volgende pagina)

 
  Volgende
     

Pagina toegevoegd 10 oktober 2009

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be