Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 2: Megasites Morbihan (Bretagne)
Megasites > Morbihan - Carnac - Alignements - Kercado - Locmariaquer - Gavrinis - Kerzerho - CrucunoSt. Barbe - Rondossec
  Volgende
 

Carnac - Alignements

In drie grote alignementen, over een afstand van ongeveer vier km, staan nog steeds meer dan 2700 menhirs. Deze stenen variëren sterk in grootte (zeer klein tot +- 5m), tal van stenen zijn beschadigd of verdwenen, sommige stenen zijn verplaatst.

Oriëntering

De velden zijn ruwweg noordoost georiënteerd, doch elk met een verschillende afwijking van deze richting. De oprichting situeert zich tussen 4500 en 2500 v.C., mogelijk is het complex gedurende meerdere eeuwen uitgebreid...

Alignementen Carnac (fig.)

 

!!! Sommige informatiebronnen geven een ander aantal stenen !!!
De hier weergegeven aantallen worden ook vermeld op de website van het Prehistorisch Museum van Carnac (zie 'Meer info')

'Alignement de Kerlescan'

Detail informatiepaneel Maison des Mégalithes
Detail informatiepaneel Maison des Mégalithes

Alignement de Kerlescan - Carnac
Alignement de Kerlescan - Carnac

Alignement de Kerlescan: 555 menhirs in 13 rijen, 350 meter lang.
Aan de oostelijke zijde vormt het alignement een cromlech van 39 menhirs.

Alignement de Kerlescan - Carnac
Alignement de Kerlescan - Carnac

Alignement de Kerlescan - Carnac
Alignement de Kerlescan - Carnac

Sinds enkele jaren beschermt een afsluiting de vegetatie en de stenen tegen de honderdduizenden bezoekers die hier jaarlijks passeren… Voordien was het verworden tot een platgetreden eroderende bodem, de stenen dreigden om te vallen… Nu grazen er Bretonse schapen tussen de stenen...

Het kleinere alignement 'Le Petit Ménec', ten oosten van Kerlescan, is voorlopig nog niet omheind.(geen foto)

 

'Le Géant du Manio'

Carnac - Le Géant du Manio
Le Géant du Manio - Carnac

Le Géant du Manio', de grootste menhir van Carnac,
nabij het Alignement van Kerlescan, hoogte: 6m50.

 

'Le Quadrilatère'

Le Quadrilatère - Carnac
Le Quadrilatère - Carnac

'Le Quadrilatère', een misleidend unicum... Deze vreemde rechthoek is
het slecht gerestaureerde restant van een dolmen...

 

Alignement de Kermario en Alignement du Ménec: zie volgende pagina.

 

'Terug naar boven'    -   Alignements p.2 (= volgende pagina)

 
  Volgende
     

Pagina toegevoegd 10 oktober 2009 - Laatste toevoeging 4 maart 2015

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be