Inhoud pagina - Volgende pagina - Navigatiebalk hoofdstuk - Startpagina - Weblink - Index ABC - Sitemap

MEGALITICA Index-Link
Deel 4: Mysteries Mysterieus Zemst
Mysteries > Omgeving - Halve Steen - Geschiedenis - Oude banen - Oude Kerken? - Opmerkelijk - Rondebemde - Hammeke - Borcht
  Volgende
 

O.L.V.-in-het-Hammeke - Zemst

Ondanks de verstoring door de autosnelweg die vlakbij loopt,
straalt deze 'krachtige' plaats nog een opmerkelijke rust uit...

Kapel O.LV.-in-het-Hammeke (Zemst)

O.L.V.-van-de-Eerenberch

Oorspronkelijk noemde deze kapel O.L.V.-van-de-Eerenberch.
Volgens R.Van Kerckhoven, auteur van 'De geschiedenis van de kapel O.L.V.-in-het-Hammeken', staat deze kapel op de restanten van een heuveltje dat ooit een eilandje vormde in de Zenne.
Dit eilandje had vermoedelijk een doormeter van +- 200 meter en was waarschijnlijk al een heilige plaats in de Keltische tijd, mogelijk nog vroeger...

De top van de 'Eerenberch' is nog vaag te zien als een kleine verhoging waarop de kapel staat. De velden aan de overliggende Zenne-oever liggen opmerkelijk lager.

Op de 'Eerenbergh'

 

Hammeke

De kapel lag lange tijd in een kronkel van de Zenne, een stukje land op een inham. Vandaar de naam Hammeke. Later heeft men de Zenne hier recht getrokken, om de voor schepen hinderlijke en gevaarlijke bocht te verwijderen. Hierbij kwam de kapel op de andere oever te liggen.

 

Legende

Aan de kapel is een legende verbonden. Schippers van een hopeloos vastgelopen boot ontdekten een Mariabeeld op de oever. Toen ze het beeldje in een ge´mproviseerd kapelletje plaatsten, kwam het schip op 'wonderbaarlijke wijze' spontaan weer los...
Deze legende duidt op de kerstening van een 'heidens' heiligdom.

Kapel

De kapel heeft veel aan belang verloren. In de vroege middeleeuwen was het nog een centraal punt waar wegen vanuit verschillende woonkernen toekwamen.(volgens R.Van Kerckhoven)

Interieur kapel O.LV.-in-het-Hammeke

De huidige kapel dateert van 1699, naar de ouderdom van haar voorgangers kunnen we enkel gissen...

 

Geschiedenis

R.Van Kerckhoven schreef een boeiende geschiedenis over het Hammeke (*). In dit werk geeft de auteur een aantal opmerkelijke stellingen uit zijn ongepubliceerde studie over de oudste geschiedenis van de omgeving. Dit boekje werd helaas op slechts 300 exemplaren gedrukt. Het is beschikbaar in de bibliotheek van Zemst.

 
  

Terug naar boven - Borcht (= volgende pagina)

 
    Volgende
     

Publicatiedatum pagina: 30 oktober 2008

www.megalitica.be

Deze webpagina's, alle weergegeven figuren, kaarten en foto's zijn eigen creaties,
behalve afbeeldingen met vermelding van een andere auteur (vb. satellietfoto's).

Bij problemen met deze site gelieve mij te contacteren.

© Copyright Alec Van Rompuy

Afbeeldingen mogen gekopieerd worden voor niet-commercieel gebruik
mits vermelding van bron: www.megalitica.be